Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące j.kaszubskiego w naszej szkole.

Język regionalny kaszubski w naszej szkole jest przedmiotem dla osób chętnych, ale traktowany na równych zasadach z innymi. 
(Obecnie wszyscy uczniowie złożyli deklarację uczestnictwa w zajęciach z języka regionalnego kaszubskiego).

Przedmiot ten obejmuje naukę języka, poznawanie regionu, przyrody, historii, tradycji i kultury Kaszub.

W realizowanym programie nauczania "Z kaszëbsczim w szkòle" przewidziane są warsztaty i wyjazdy regionalne opłacane przez szkołę. (4-5 wycieczek w ciągu roku szkolnego)

Jeśli uczeń wyraża chęć uczęszczania na język regionalny kaszubski, a rodzice/opiekunowie akceptują tę decyzję, to należy wypełnić deklarację. 

Deklaracja zobowiązuje do uczestnictwa w zajęciach języka regionalnego kaszubskiego przez cały cykl nauczania, czyli od klasy 1 do 3 włącznie.

Język regionalny kaszubski po podpisaniu deklaracji staje się obowiązkowy, wpisywany jest na świadectwo i liczony do średniej ocen.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do nauczycielki języka regionalnego kaszubskiego - Anny Dąbrowskiej.

Autor: Anna Dąbrowska

Pliki do pobrania