Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w naszej szkole, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej (przy czym nie ma tutaj znaczenia czy dziecko zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły, czy nie) oraz rodzice dzieci, które pobierały wychowanie przedszkolne w innej placówce, ale zamieszkują w obwodzie naszej szkoły składają najpóźniej do 1 marca 2019r.  „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonic do sekretariatu.

 

Sołectwa, które należą do obwodu Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie:

- Bąkowo;

- Bielkowo;

- Lublewo.