Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Fundacja "Rodzice szkole"

W dniu 2 stycznia 2017 r. zostało podpisane pomiędzy Radą Rodziców ZKiWL a Fundacją "Rodzice Szkole"  porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz pozsykiwania funduszy z 1% od podatku dochodowego.

W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy informację o pozysakaniu kwoty w wysokości 2268,30 zł, z czego 1701,23 zł zostanie przekazane na konto RR, a kwota 567,08 zł przeznaczona jest na szkolenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczących ich praw i obowiązków oraz na cele statutowe Fundacji.

Przyznana kwota w wysokości 1701,23 zł została przeznaczona na zakup książek na zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

Wszelkie informacje  dotyczące Fundacji można znaleźć na stronie: http://www.rodziceszkole.edu.pl/